Vad är 100 miles?

100 miles är 160 km (1 mile = 1.6 km). Loppformatet är vanligt i USA och England. Där kallas det även för "Century" och lopp arrangeras både för landsväg, Mountainbike och löpning. Siljan100 är Sveriges första 100 miles-lopp för Mountainbike, vilket gör det till Sveriges längsta lopp för Mountainbikecyklister.