© 2015 by ESS.

  • Black Facebook Icon

All rights Reserved by Swedish and Int. Laws

bilder, texter och al övrigt material tillhör ESS.

NYHETER & UPPDATERINGAR

September 10, 2016

2016 års "Edition" utav Siljan100 blev en stor succé. Vi är glada över all positiv feedback som vi fått under loppet och efteråt. Vi tackar ödmjukast och är glada över att våra ansträngningar att skapa det bästa 100miles Mountainbike lopp lyckats. Siljan100 är Sveriges första 100miles Mountainbike lopp och det mest utmanande. Att det är Sveriges Vackraste...

January 22, 2016

Vi har fått tillstånd i år att kunna köra via Mockalbergets Naturreservat. Detta är glädjande för oss på Siljan100 då denna del var en av den ursprungliga bansträckningen. Under 2015 fick vi i sista stund dra en annan sträckning pga för mycket regn och risk förelåg för förstörelse utav den unika naturen.

Please reload